REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH 

 za pośrednictwem strony  https://www.agnieszkaiwanicka.pl  

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych

II. DEFINICJE

 1. Bon podarunkowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Sklepie internetowym na stronie AgnieszkaIwanicka.pl, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w e-sklepie AgnieszkaIwanicka.pl
 2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w Sklepie internetowym;
 3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
 5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony podarunkowe, działająca w domenie www.AgnieszkaIwanicka.pl
 6. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego;
 7. Wydawca – oznacza Agnieszka Iwanicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Iwanicka ul. Środkowa 46, 05-083 Zaborów, NIP: 1181804486, REGON: 146302305

III. WARUNKI OGÓLNE

 1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Agnieszka Iwanicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Iwanicka ul. Środkowa 46, 05-083 Zaborów, NIP: 1181804486, REGON: 146302305
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania (przez e-mail) Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
 4. Wartość Bonów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej: AgnieszkaIwanicka.pl. Wartość Bonów: 50 PLN 100 PLN, 150 PLN 200 PLN, 300 PLN 500 PLN.
 5. Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy na stronie AgnieszkaIwanicka.pl
 6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 7. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży.
 8. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
  Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego nie można nim dokonywać płatności.

  IV. REALIZACJA BONU PODARUNKOWEGO
 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy.
 2. Każdy Bon Podarunkowy wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 3. Aby wykorzystać Bon, należy wpisać podczas składania zamówienia unikatowy kod, który zostanie wysłany wraz z Bonem podarunkowym na adres e-mail kupującego Bon Podarunkowy.
 4. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 5. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
 6. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.

V. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący Bon podarunkowy, jak również posiadacz Bonu Podarunkowego, akceptują warunki zawarte w regulaminie.

 

Koszyk zakupowy
Rozpocznijmy zakupy!
E-Sklep
0